Türkiye Yaş Meyve Sebzede AB İle Rekabet Edebilirmi? Domates Alt Sektör Analizi

Yazar: Gülşen Keskin, Cihan Nazlı, Tijen Özüdoğru
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Türkiye, ekolojik koşul kırın uygun olması nedeniyle bir çok meyve ve sebze türünde önemli düzeyde üretim yapan ülkelerden birisidir. Bununla birlikte üretimdeki bu avantaj dış ticarette yeteri kadar kullanılamamaktadır. Özellikle tarımsal üretimde Türkiye’ye benzer özellikler gösteren Akdeniz ülkelerinin Topluluk üyesi olmaları ve AB’ye ihracatta topluluk tercihi avantajından yararlanmaları Türkiye bakımından rekabette dezavantaj yaratmaktadır. Nitekim son yıllarda AB pazarlarının yerini Rusya almaktadır. Türkiye’nin yaş meyve sebze ticaretinde rekabetini belirlemede AB ve DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) gibi dış etkenlerin yanı sıra iç dinamikler de önemli olmaktadır. Bu bakımdan pazarlama kanalının karmaşıklığı ve üreticilerin pazarlama kanalında etkin olamaması, arazi parçalılığı, üretim kayıplarının fazla olması, depolama ve muhafaza tesislerinin yetersizliği, işleme sanayinde kapasite kullanım oranının düşüklüğü, ham madde temini nedeniyle işleme süresinin kısalığı sektördeki önemli sorunlardan bazılarıdır. Ayrıca, rekabet açısından özellikle son yıllarda önemi gittikçe artan İTU (İyi Tarım Uygulamaları), izlenebilirlik ve gıda güvenliği konularında da daha fazla ilerleme gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de gerek üretim, gerekse sanayide kullanım, yurt içi tüketim ve ihracat miktarları dikkate alındığında üretilen sebzeler içerisinde en önemli ürün olan domates alt sektörü İncelenmektedir. Sektörde çiftçi düzeyinde üretimden sanayiye ve tüketime kadar olan tüm aşamalar genel olarak anlatılmakta ve son olarak AB ülkeleri ile mevcut durum karşılaştırılarak swot analizi ile güçlü ve zayıf yönler İncelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye. Domates, Rekabet Analizi, Sebze İşleme Sanayi.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir