Sanayi ve Şehirleşmenin Tarım Alanları Üzerine Etkileri: Konya İli Örneği

Yazar: Mithat Direk, Murat Küçükçongar, Cevdet Şeker
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Türkiye’de önemli yerleşim yerlerinden biri olan Konya ilinde nüfus son yıllarda hızlı bir şekilde artmıştır. Buna bağlı olarak sanayi yerleşiminde kullanılan alanlar ile kentsel kullanım alanları önemli ölçüde genişlemiştir. Bu çalışmada;Konya ili Selçuklu Meram ve Karatay ilçeleri belediye alanları içerisindeki nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak gelişen kent yerleşimi ile tarım arazileri arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, son 50 yılda yerleşim alanları üç kat genişlemiş, sanayi alanları ve şehir I. ve II. sınıf tarım arazileri üzerine kaymıştır. İmarlı alanlar içerisindeki arazilerin %65.83’ünü I. ve II. sınıf tarım arazileri, %79.65’ini ise işlenebilir tarım arazileri oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarım Arazisi, şehirleşme, sanayi, Konya.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir