Finlandiya’da Tarım ve Gıda Piyasası

Yazar: Selahattin Eraktan, Merve Özdemir
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomis Kongresi Bursa
Konu: Diğer
Özet: Finlandiya’da tarım ve gıda piyasası araştırmamızın amacı Finlandiya’nın özellikle Avrupa Birliği üyeliği sonrası dönemdeki tarım sektörünü ve gıda piyasasını incelemektir. Çalışmamızın ilk bölümünde Finlandiya’nın tarihi, iklimi, coğrafi özellikleri ile sosyal ve ekonomik yaşamına ilişkin genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde Fin tarımı üretim yapısı, bitkisel ve hayvansal ürünler, tarımsal gelirler ve masraflar açısından ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde Finlandiya’da tarım politikası ve tarıma dayalı destekler Avrupa Birliği destekleri ve Ulusal destekler başlıkları altında açıklanmaktadır. Dördüncü ve son bölümde ise Fin Gıda piyasasında Avrupa Birliği üyeliği sonrası yaşanan değişiklikler değerlendirilmektedir. Gıda piyasası alt sektörleri dönemler açısından göz önünde tutulmaktadır. Ortalama tüketici fiyat endeksi ve gıda maddeleri tüketici endeksindeki değişiklikler ile çeşitli gıda ürünleri fiyatlarındaki değişiklikler değerlendirilmektedir. İthalat ve ihracat verileri ele alınırken dış ticaretteki önemli ürünler ifade edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finlandiya, tarım, tarıma dayalı destek ödemeleri,gıda piyasası.

Araştırmayı İndir