Türkiye’de Yasalar ve Uluslararası Kuruluşların İlkeleri Çerçevesinde Kamulaştırma Süreci ve Bedel Takdiri: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Örneği

Yazar: Harun Tanrıvermiş, Nursun Doğru
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
Özet: Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararı için özel mülkiyetteki taşınmazları bedellerini peşin ödeyerek kısmen ve tamamen kamulaştırabilmektedir. Ülkemizde 1995-2003 döneminde kamu kuruşları yaklaşık 1 milyon dekar arazi kamulaştırmış ve devlet yatırım bütçesinin yaklaşık % 5’i kamulaştırma bedeli olarak maliklere ödenmiştir. Ancak maliklerin genellikle takdir edilen ve ödenen kamulaştırma bedellerinden memnun olmadıkları gözlenmiştir. Birçok yatırımda ödenen arazi kamulaştırma bedeli, taşınmazın gerçek piyasa değerinden -çeşitli hata veya nedenlerle- daha yüksektir. Arsa ve arazi piyasasının yapısı ve işleyişi ile değerleme tekniklerinin uygulanmasındaki sorunlar, kamulaştırmanın işleyiş ve bedel takdiri sürecinin uzamasına ve kamu yatırımlarının gecikmesine neden olmaktadır. Kamulaştırma mevzuatında getirilen bedel takdiri esasları, Dünya Bankası tazminat yaklaşımları (Uygulama Talimatı (OD) 4.30) ile örtüşmemektedir. Dünya Bankası ve bazı uluslararası finans kuruluşu, kredilendirmede arazi mülkiyetine bakılmaksızın bütün malik ve kullanıcıların (mera, onman arazileri, su kaynaklarını kullananlar ile kiracı, ortakçı ve işgalciler) tazmin edilmesini şart koşmaktadır. Bu koşullarda ülkemizde uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kredi ile finanse edilecek kamu yatırımlarında arazi temini ve kamulaştırma sürecinin büyük ölçüde değişmesinin gerekli olacağı açıktır.

Araştırmayı İndir