Çukurova Bölgesinde Tarım İşçileri ve Çalışma Koşulları: Yüreğir Ovası Örneği

Yazar: Mustafa Soysal
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma

Araştırmayı İndir

Köyden Kente Göç Olgusu Ve Göçün Toplumsal Yapıda Meydana Getirdiği Değişmeler: Adana ili Köyleri Ve Anadolu Mahallesi

Yazar: Mustafa Soysal, Müge Kantar,
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Diğer