Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı

Yazar: Mehmet Sabah, Muhammet Demirtaş, Reyhan Demirtaş, H.Hüseyin Öztürk
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Bu çalışmada, Söke ovasında ikinci ürün yağlık ayçiçeği üretiminde kullanın enerji girdi ve çıktıları belirlenerek, üretimin enerji etkinliğinin saptanması amaçlanmıştır. Doğrudan enerji girdileri olarak: insan işgücü ve yakıt/yağ enerjileri dikkate alınmıştır. Üretim işlemlerinde kullanılan tarım alet/makinalarının yapım enerjileri, gübre/tarımsal ilaç/tohumluk üretimi için tüketilen enerjiler ise dolaylı enerji girdileri kapsamında değerlendirilmiştir. Birim alan (ha) için toplam enerji tüketiminin: % 23,3’ünü (1724,6 MJ) doğrudan, % 76,7’sini ise (5683,8 MJ) dolaylı enerji tüketimleri oluşturmaktadır. Gübre enerjisi girdisinin (4112,5 MJ/ha), üretimde kullanılan toplam enerji girdisine oranı, diğer girdilerin oranına kıyasla en yüksek düzeyde olup, % 55,5 olarak belirlenmiştir. Ayçiçeği üretiminden toplam enerji çıktısı: sadece tohum verimi dikkate alındığında 49181 MJ/ha, tohum ve bitki gövdesi (61133,5 MJ/ha) birlikte dikkate alındığında ise 110314,5 MJ/ha olarak hesaplanmıştır. Ayçiçeği üretiminde, 1870 kg/ha tohum verimi için, enerji çıktı/girdi oranı 6,63, özgül enerji 3,96 MJ/kg, enerji üretkenliği 0,25 kg/MJ ve net enerji verimi 41772,5 MJ/ha olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği üretimi, ikinci ürün, enerji kullanımı, enerji verimliliği

Araştırmayı İndir