Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Kredi Uygulamalarında Basel II Düzenlemeleri

Yazar: Dilara Altürk, Mehmet Bülbül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Bankaların yönetimi diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yönetimine benzememektedir Bankaların bilançolarının değerlendirilmesi de farklılık göstermektedir. Diğer sektörlerdeki işletmeler kendi kaynaklan ile çalışırken, bankalar müşterilerinden topladıkları mevduatlarla çalışmaktadırlar Plasmanlarını ise bu kaynaklardan sağlamaktadırlar. Bu nedenle bankalar risk altındadır. Basel Sermaye Anlaşması (Basel-ll), bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan ve 2006 yılı sonunda birçok ülkede yürürlüğe girmesi beklenen standartlar bütünüdür Basel-ll, bankalarda etkin bir risk yönetimim ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği Ölçümlerinin etkinliğini artırmak ve bu sayede sağlam ve etkin hır bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için sunulmuş Türkiye için dc önemli bir fırsattır Sermaye uzlaşmasında sermaye yeterlilik oram kredi riskine duyarlı bir şekilde oluşturulmuştur. “Sermaye Uzlaşması” ilk Önce uluslararası bankacılık sistemleri için geliştirilmiş fakat daha sonra gördüğü rağbetten dolayı Türkiye dahil çok sayıda ülke bunu kabul etmiştir. 2006 yılında Basel-II* ye uyum çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir Bankacıların ve denetleyicilerin hızlı hareket etmeleri yeni bir denetim süreci açısından çok önemlidir. Bu zorlu süreçte, ülkemiz bankalarının eksiklerini tamamlayıp tarımsal kredi uygulamalarında da değişimlere hazır olmaları gerekmektedir. Bu hazırlıklar tarım sektörü dahil, kredi talebi olan bütün sektörlerin kredilendirilmesinde temel düzenlemeleri içerecektir. Sunulacak bildiride Basel-11 Anlaşmasının Türkiye bankacılık sistemine ve özellikle de tarımsal kredi uygulamalarına olası etkileri ortaya konacak ve tartışılacaktır
Anahtar Kelimeler: Basel-II, Risk, Kredi, Sermaye Uzlaşması

Araştırmayı İndir

Gümrük Birliğine Olası Üyelik ve GATT Kuralları Çerçevesinde Türkiye Pamuk ve Pamuklu Dokuma Endüstrisinin Rekabet Olanakları ve İzlenecek Politikalar

Yazar: Mehmet Bülbül, Erdoğan Güneş, Ayhan Tufan, Cengiz Sayın
Yıl: 1994
Yayım Yeri: 1. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası

Araştırmayı İndir

Tarımsal Kalkınmanın Çevre Üzerine Etkileri,Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Yazar: Mehmet Bülbül,Harun Tanrıvermiş,Erdemir Gündoğmuş
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Araştırmayı İndir

Türkiye’de Gıda Sanayinin Finansal Yapısının Analizi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar: Mehmet Bülbül, Erdoğan Güneş
Yıl:2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu:Tarımsal Finansman

Araştırmayı İndir

Türkiye’de Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayide Yabancı Sermaye Yatırımları , Gelişim Ve Sorunları

Yazar: Mehmet Bülbül, Canan Arıkbay, Erdoğan Güneş, Figen Beşparmak
Yıl: 1998
Yayım Yeri: 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Ankara
Konu: Tarımsal Finansman