Doğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kesiminin Kalkınmasında Kırsal Sanayinin Rolu Ve Önemi

Yazar: İbrahim Yıldırım
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk

Araştırmayı İndir

Avrupa Birliği’nde Tarımdan Kaynaklanan Çevre Sorunlarını Önlemeye Yönelik Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme

Yazar: Şule Işın
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret

Araştırmayı İndir

Dünya Ve Türkiye’de Gıda Maddeleri Talep-Arz Dengeleri

Yazar: H. Avni Cinemre ,Vedat Ceyhan, Mehmet Bozoğlu
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Gıda maddeleri arz ve talebindeki global gelişmeler, Malthus’un açlık teorisini çağrıştırmamakla birlikte gelişmekte olan ülkelerde durum farklıdır. Türkiye’de artan nüfus ve gelir seviyesine bağlı olarak gıda maddeleri arz ve talep dengesinin kurulmasının daha uzun bir zaman alacağı görülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de üretim artışları daha ziyade yoğun girdi kullanımından kaynaklanmaktadır. Tarımda üretimin etkinliğinin artırılması, bilim ve teknoloji alanına yapılacak yatırımların artırılmasına da bağlıdır. Çevrenin korunması açısından da bu çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Dünya, Türkiye, Malthus, gıda maddeleri arzı ve talebi, nüfus artış hızı, gıda maddeleri
talebi gelir elâstikiyeti

Araştırmayı İndir

Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarıma Dayalı Sanayilerin Geliştirilmesinin Önemi

Yazar: Bahattin Çetin, Şule Budak, Başak Canan
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Araştırmayı İndir

Hayvancılığın Geliştirilmesi Açısında Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Fonsiyonları Ve Sorunları; Sarıoğan İlçesi Süt Toplama Merkezi Örneği

Yazar: Kasım Şahin, Ahmet Şahin
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme

Araştırmayı İndir

ISO 9000 Serisi Standartlar, Toplam Kalite Yönetimi Ve Dışsatım Açısından Türk Gıda Sanayiinde Uygulamalar

Yazar: Ayhan Tufan,Meral Gündüz
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Araştırmayı İndir

Gıda Sanayi Alt Sektörlerinin Dışsatım Rekabet Performansları Yönünden Karşılaştırılması

Yazar: Şule Budak, Bahattin Çetin
Yıl: 2000
Yayım Yeri: 4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Araştırmayı İndir

AB Ortak Tarım Politikasında Çevresel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar Ve Türk Tarımı

Yazar: Gökhan Günaydın, Cemil Ertuğrul
Yıl: 2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Araştırmayı İndir