Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Kredi Uygulamalarında Basel II Düzenlemeleri

Yazar: Dilara Altürk, Mehmet Bülbül
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Bankaların yönetimi diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yönetimine benzememektedir Bankaların bilançolarının değerlendirilmesi de farklılık göstermektedir. Diğer sektörlerdeki işletmeler kendi kaynaklan ile çalışırken, bankalar müşterilerinden topladıkları mevduatlarla çalışmaktadırlar Plasmanlarını ise bu kaynaklardan sağlamaktadırlar. Bu nedenle bankalar risk altındadır. Basel Sermaye Anlaşması (Basel-ll), bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan ve 2006 yılı sonunda birçok ülkede yürürlüğe girmesi beklenen standartlar bütünüdür Basel-ll, bankalarda etkin bir risk yönetimim ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği Ölçümlerinin etkinliğini artırmak ve bu sayede sağlam ve etkin hır bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için sunulmuş Türkiye için dc önemli bir fırsattır Sermaye uzlaşmasında sermaye yeterlilik oram kredi riskine duyarlı bir şekilde oluşturulmuştur. “Sermaye Uzlaşması” ilk Önce uluslararası bankacılık sistemleri için geliştirilmiş fakat daha sonra gördüğü rağbetten dolayı Türkiye dahil çok sayıda ülke bunu kabul etmiştir. 2006 yılında Basel-II* ye uyum çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir Bankacıların ve denetleyicilerin hızlı hareket etmeleri yeni bir denetim süreci açısından çok önemlidir. Bu zorlu süreçte, ülkemiz bankalarının eksiklerini tamamlayıp tarımsal kredi uygulamalarında da değişimlere hazır olmaları gerekmektedir. Bu hazırlıklar tarım sektörü dahil, kredi talebi olan bütün sektörlerin kredilendirilmesinde temel düzenlemeleri içerecektir. Sunulacak bildiride Basel-11 Anlaşmasının Türkiye bankacılık sistemine ve özellikle de tarımsal kredi uygulamalarına olası etkileri ortaya konacak ve tartışılacaktır
Anahtar Kelimeler: Basel-II, Risk, Kredi, Sermaye Uzlaşması

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir