Yöresel Gıda Ürünlerinin Üretim Ve Pazarlamasında Bikad (Biga Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi)

Yazar: Muradiye Özel Ödül, Seda Yavuzaslan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
S.S. Biga Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi (BİKAD), Biga Yerel Gündem 21 Kadın Çalışma Grubu’nun yerel ihtiyacı tespit çalışmaları sonucunda, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sunabilmek üzere Biga’ lı bir grup kadın tarafından kurulmuştur. Kooperatif 9 Mart 2005 tarihinde kurulmuş olup, kuruluş aşamasında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfından (KEDV), Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik programından destek alınmıştır. Kooperatifin amacı ortaklarının ve onların yakınlarının sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı ve güvenilir bir çevrede yaşamalarım sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı BİKAD’ m ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya olan katkıları, tam ve üretken istihdam sağlama, sosyal bütünleşme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmedeki önemli rolü ortaya çıkarılacaktır. Bu çalışma, BİKAD yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarıyla yapılan görüşmeler ve literatür bulguları çerçevesinde yapılacaktır. Kooperatifin yapısı, örgüt şeması, faaliyet alanları, Biga ekonomisine ve kooperatif çatısı altında çalışan ortaklara olan katkıları incelenecektir. Bu çalışmada kullanılacak yöntem BİKAD ’ın literatürlerin betimsel analizi şeklinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: yöresel gıda, kooperalif, pazarlama

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir