Yoksulluğun Azaltılmasında ve Girişimciliğin Teşvikinde Mikro Kredi Uygulamaları: Kahramanmaraş İli Örneği

Yazar: Mücahit Paksoy, Yeşim Meral
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Finansman
Özet
Mikro kredi, dünyada en etkin ve önemli yoksullukla mücadele stratejilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de kırsal ve kentsel bölgelerdeki dar gelirli girişimci kadınlara kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunup yoksulluk sınırının üzerine çıkmalarını temin etmek amacıyla Türkiye İsraf Önleme Vakfı (TİSVA) ve Grameen Trust ile ortaklaşa hazırlanan mikro kredi programına 2003 yılında Diyarbakır’da 2 şube ile 6 yoksul kadına kredi imkanı sunularak başlanmıştır. Türkiye Grameen Mikro Kredi Programı (TGMP) 2011 yılı sonu itibariyle 55.000 üyeye dağıtılan kredi miktarı ise 120 milyon TL’ye ulaşmıştır. TGMP 61 ilde 82 şubeyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kahramanmaraş ili 5060 üye sayısı ile mikro kredide önde gelen şehirlerden birisidir. İlde 5 merkezde faaliyet gösteren mikro kredi servisiyle 2011 yılı itibariyle 10 milyon TL kredi kullandırılmış ve bunun 7.5 milyon TL’si tahsil edilmiştir. Bu kredilerin %27’si ticarete, % 25’i tarıma, %19’u üretim faaliyetlerine, %15’i seyyar satıcılığa, %14’ü ise hizmet sektörüne verilmiştir.
Bu araştırmanın amacı 47 ülkeden yaklaşık 500 proje arasında ‘Kahramanmaraş Mikro Kredi Projesi’ adlı projesiyle ilk 5 proje arasında yer alan Kahramanmaraş ilinde mikro kredi alan yoksul kadınların sosyo-demografik özelliklerini belirleyip, kredi kullanımının ekonomik ve sosyal açıdan sonuçlarını ortaya koymaktır.
Araştırmadaki kullanılacak veriler, mikro kredi kullanan kadınlar arasından örnekleme yoluyla seçileceklere uygulanacak anketlerden sağlanacaktır. Ayrıca ikincil verilerden de yararlanılacaktır.
Araştırmanın sonucunda uygulanan mikro kredi programının başarıya ulaşmasındaki faktörler, etkinliği ve yoksulluğa katkısı ortaya çıkarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Girişimcilik, Mikro kredi, Kahramanmaraş
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir