Yerel Tohumların Korunması İçin Katılımcı Eylem Araştırması: İzmir, Karaot Köyü ve Yöresi

Yazar: Z. Çelik
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Katılımcı Eylem Araştırması (PAR) olarak yürütülen çalışma, İzmir İlinin güneydoğusunda bulunan dağ ve orman köylerinden oluşan bölgede, yerel tohumlarla üretime devam eden küçük üreticilerle ve Karaot Köyü Tohum Derneği üyeleri ile gerçekleştirilmiştir. Çeşitli katılımcı kırsal değerlendirme (KKD) araç ve tekniklerinin kullanıldığı araştırmada, yörede yaşayan insanların kendi gereksinimleriyle birlikte var olan biyolojik ve kültürel değerlerin farkına varmaları, geleneksel çeşitleri koruma ve yaşatma yaklaşımlarındaki etkileri ile geleneksel çeşitlerin üretiminden vazgeçme nedenleri çiftçilerle birlikte araştırılmıştır. Çalışmada hem bireysel hem de odak grup görüşmeleri aracılığıyla yapılan gözlemler ve eylemler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında yerel tohumlarla üretimi yaygınlaştırmak, tekrar canlandırmak amacıyla çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın merkezinde olan kadınların değişimi, dernek üyelerinin faaliyetlerinin geliştirilebilmes i, toplumda yerel tohumlar ve önemleri konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “tohum takas şenlikleri” yarattığı olumlu etki ile eylem araştırmasının en önemli eylemlerinden birisi olmuştur. Yürütülen çalışma sonucunda yerel tohumlarla öztüketime yönelik yapılan üretimde yüzde 15 oranında artış gerçekleşmiştir. Üretimden vazgeçenlerin veya bugüne kadar hiç yerel tohumlarla üretim yapmamış genç çiftçilerin üretime başladıkları görülmüştür. Çalışmada oluşturulan odak grup önderliğinde bilgi alışverişi ve deneyim aktarmanın olduğu, informal olarak örgütlenerek ortak faaliyetlerde bulundukları görülmüştür. Yerel tohumlar ve toplumsal değişim konusunda katılımcı kırsal değerlendirme tekniklerinin daha etkili olduğu deneyimlenmiştir. Yerel tohumların korunarak gelecek kuşaklara iletilmesi acil bir konudur. Çiftçilerin bu amaçla ilk aşamada kendi tüketimleri için yerel tohumları korumalarına önem vermelerinin sağlanması ve bunun için de gerekli yayım çalışmalarının yapılması yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Katılımcı eylem araştırması, katılımcı kırsal değerlendirme, yerel tohum, tohum takas şenlikleri

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir