Yaş Meyve Sebze Dış Ticaretinin Açıklanmış Mukayeseli Üstünlükler İndeksi Yardımıyla Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Rekabet Gücünün Analizi

Yazar: Ahmet Özçelik, Osman Orkan Özer
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8.Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Yaş meyve ve sebze sektörü diğer işlenmemiş tarımsal ürünler gibi Avrupa Birliği ile devam eden ortak gümrük tarifesi olarak da bilinen 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği kapsamının dışında tutulmuştur. Bu amaçla, Yaş Meyve ve Sebze Dış Ticaretinin karşılaştırmalı üstünlük derecesinin Avrupa Birliği(AB) ülkelerine 2004 yıllında başlayan ve 2006 yılında katılan 12 yeni üye ülke açısından belirlenmesi bu çalışmada amaçlanmıştır. Yaş meyve ve sebze sektörünün dış ticaret rekabet gücünün incelenmesi aşamasında Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi ve Vollrath’ın indekslerinden yararlanılmıştır. İndeks hesaplarına göre, ele alınan her yaş sebze meyve ürününde AB’ye yönelik mutlak bir üstünlüğe sahip olunduğu tespit edilmiştir. AB ülkeleri ile Türkiye arasında rekabet gücünün sözü edilen indeks yardımıyla ölçülmesi aşamasından sonra, öngörülerin bir genel denge modeli olan GTAP genel denge modeliyle tutarlılığının sorgulanması aşamasına geçilmiştir. Genel denge modeline göre AB genişleme süreci, lif bitkileri ve canlı hayvan ihracatımızda bir artış yaratırken, diğer tarım sektörleri ürünlerinde ihracat kayıpları yaşanacağı simülasyon sonucunda elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaş Meyve ve Sebze Dış Ticareti. Balassa İndeksi. Vollrath indeksi, GTAP modeli

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir