Yağlı Tohumlu Bitkilerde Uygulanan Tarım Politikaları

Yazar: Okan Gaytancıoğlu
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım Ve Gıda Politikası
Özet
Türkiye’nin tüm yağlı tohumlu bitkilerde yeterli ve tutarlı bir üretim politikası yoktur. Bundan dolayı ithalat yoluyla Türkiye’ye gelen bitkisel yağ miktarı ve buna ödenen döviz her geçen yıl artmakladır. Çünkü Türkiye’de nüfus artmakta ve bitkisel yağlara da alternatif olabilecek ürünler bulunmadığından ithalat zorunlu hale gelmektedir. Devletçe yağlı tohumlu bitkilerde uygulanan tek destekleme ürüne hasattan aylar sonra ödenen ve 2007 yılı için ayçiçeğinde 20, kanola ve soya’da 22 pamukta 29 Ykr olarak ödenmiş olan primdir. Bunun dışında genelleşmiş olarak tüm üreticilere üretimden bağımsız olan arazi başına ve 2007 yılı için 7 YTL olarak ödenecek Doğrudan Gelir Desteği ödemesi ve bununla birlikte ödenen motorin(5.4 YTL) ve gübre (3 YTL) desteklemesi bulunmaktadır. Birçok destekleme yapılıyor gibi görünmesine rağmen tüm destekleme uygulamaları yağlı tohumlu bitkilerin üretimini cazip kılabilecek ve üretim artışı sağlayabilecek nitelikte değildir. Kısacası devletçe yağlı tohumlu bitkilerin üretiminde uygulanan bu politikayla net ithalatçılıktan kurtulmak mümkün değildir. Bu çalışmada yağlı tohumlu bitkilerde halen uygulanan tarım politikaları değerlendirilerek AB ve dış ticaretini yaptığımız ülkeler açısından incelenerek Türkiye’nin bitkisel yağlarda kendine yeterli olabilmesi açısından nasıl bir tarım politikası izlemesi konusunda önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yağlı tohum, Politika, İthalat, Destekleme, Biyodizel

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir