Üniversiteye Hazırlanan Gençlerde Ziraat Fakültesi Algısı ve Bu Algıya Etki Eden Faktörler

Yazar: Fikret Harun Açıl, İsmet Boz
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Diğer
Özet
Ziraat fakültelerine giriş puanları diğer birçok fakülteye göre daha düşüktür. Bu durum ziraat fakültelerine olan talebin düşük olduğunu göstermektedir. Akademik performansı düşük olan öğrencilerin ziraat fakültelerini tercih etmesi bu fakültelerde yapılacak olan bilimsel ve akademik çalışmaları doğrudan etkilemektedir. Bu çalışma Kahramanmaraş İli’nde faaliyet gösteren düz liseler, meslek liseleri, Anadolu liseleri ve fen liseleri son sınıfta okumakta olan öğrencilerin Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) ziraat fakültelerini tercih etme durumları ve bu tercihte etkili olan özellikleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma verileri Cochran Örnekleme yöntemiyle seçilen 384 öğrenci ile yüz yüze yapılan anketlerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre ziraat fakültelerinin tercih edilmemesinde en önemli faktörler özel sektörde iş olanaklarının ve prestijinin düşük bir meslek olarak görülmesidir. Ziraat fakültelerinin tercih edilmesinde etkili olan en önemli faktörler ise: öğrencilerin kendilerini tarımsal konularda yeterli görmesi ve ziraat fakültelerinden mezun olmanın daha kolay görülmesidir. Ziraat fakültesi tercihi ile mezun olunan okul türü arasında önemli bir bağıntı bulunmuşken, fakülte tercihi ile dershaneye gidilen yıl sayısı ve not ortalaması değişkenleri arasında ise negatif ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ziraat Fakültesi, Meslek Seçimi, Lise Son Sınıf Öğrencileri, Üniversite Sınavına Hazırlık, Algı
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir