Uluslararası Ticaret ve Gıda Güvenliği Açısından Türkiye’de Yerfıstığı Sektörünün İncelenmesi

Yazar: Oğuz Parlakay, Tuna Alemdar
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Bu çalışmada Türkiye’de yerfıstığı sektöründe; üretim, pazarlama, dış ticaret, gıda güvenliği ve karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde yerfıstığı yağ Liretimi amacıyla yetiştirilirken, Türkiye’de yetiştirilen yerfıstığı çerez olarak tüketilmektedir. Mevcut durumda Türkiye’nin dünya yerfıstığı üretim, dış ticaret, özellikle de ihracatındaki payı oldukça düşüktür. Dünyanın önde gelen çerezlerinden biri olma potansiyeli, hızlı kentleşme ve artan gelirler nedeniyle yerfıstığı parlak bir geleceği olan bir üründür. Türkiye bu durumdan yararlanabilir. Ancak, işlenmiş ürünlerin ulusal ekonomiye daha büyük bir katkı yapması beklenmektedir. Türkiye gıda kalite standartlarını başlıca ithalatçı ülkelerin standartlarıyla uyumlu hale getirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yerfıstığı, Sektör Analizi, Gıda Güvenliği, Pazarlama Kanalları

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir