Türkiye’deki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Çalışma

Yazar: B. Ayyıldız, A.Zafer Gürler, D. Ağcadağ, H. Gökhan Doğan, N. Akboğa
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Antroposen çağla birlikte giderek artan enerji ihtiyacı yanında enerji sektöründen kaynaklanan çevresel kirliliği de yanında getirmektedir. Türkiye’de 2012 yılında enerji sektöründen kaynaklanan CO2 salınımı 312,155 bin ton olarak hesaplanmıştır. Antroposen insan ile artan çevresel kirlilik ve fosil yakıt kıtlığı temiz ve sürdürülebilir enerjiye ihtiyacı artırmıştır. Bu çalışma 1990-2012 yılları arasındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, jeotermal, hidro, biyokütle ve yenilebilir atıklar) durumunu incelemiş ve sürdürülebilirliğin devamı hakkında yorumlar yapılmıştır. MINITAP programı kullanılarak her bir kaynağın gelecekteki 5 yıldaki durumunu görmek için trend analizleri ile tahminler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilirlik, Enerji politikaları

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir