Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkeleri’nde Gıda Tüketim Yapısı ve Ekonomik Gelişme

Yazar: Seda Şengül, Haydar Şengül
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet: Bu çalışmada. Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde gıda tüketimi ve ekonomik gelişme arasındaki ilişki incelenmiştir Kalori bazında verilerin kullanıldığı bu çalışma, 1970-2000 dönemini kapsamaktadır. Kişi başına gelirin (ülkelerin kışı başına reel GSMH verilen) açıklayıcı değişken olarak kullanıldığı tüketim fonksiyonunda toplam gıda tüketimindeki ve hayvansal kalori tüketimindeki değişim analiz edilmiştir 1970 ve 2000 yıllarında ülkelerin gıda tüketim yapılarındaki benzerliklere göre gruplandırmaları kümeleme analizi ile yapılmıştır. AB ülkelerinin ve Türkiye’nin ortak bir Avrupa beslenme kalıbına doğru bir eğilim gösteren göstermedikleri ise Bela yakınsaması ile ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Gıda Tüketimi, Ekonomik Gelişme, Yakınsama, Türkiye, Avrupa Birliği Ülkeleri

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir