Türkiye’de Uygulanan İlaç Ve Gübre Politikalarının Çevresel Etkiler Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Serpil Yılmaz
Yıl:2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Ülkemizde uzun yıllardır özellikle gübre kullanımının artırılması yönünde önemli çabalar gösterilmiş gübre, sübvanse edilen girdilerin başında yer almıştır. Gübre kullanımının yanı sıra ilaç kullanımında da önemli gelişmeler sağlanmakla beraber, ilaç ile ilgili politikalar daha çok ilaç üretimi ve kullanım şekillerinin öğretilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
Bugün tarımda çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele amacıyla çok çeşitli kimyasal bileşikler kullanılmaktadır. Tarımdan kaynaklanan çevre kirliliğinin başında ise bilinçsiz şekilde kullanılan ilaç ve gübre kullanımı gelmektedir. İlaç kalıntılarının yol açtığı hava, toprak ve su kirliliği, bu ortamda yetiştirilen ürünlerle gıda zincirine girmekte ve tüm canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Yanlış ve aşırı gübre kullanımı da atmosfer kirliliğiyle birlikte, toprak ve su kirliliğine de neden olmaktadır. Çünkü, bu bileşikleri oluşturan maddelerin bir kısmı uzun süre toprakta kalabilmekte, bir kısmı da havaya ve sulara karışabilmektedir. Ülkemizde bilinçsiz ve kontrolsüz tarım ilacı kullanımının insan, hayvan ve çevre sağlığına olan zararlarını azaltmak için bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Ancak, bu düzenlemeler gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yeterli olmamaktadır. Bu çalışmada ülkemizde uygulanan ilaç ve gübre politikaları ve bunların çevre üzerindeki etkileri incelenerek sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir