Türkiye’de Tüketicilerin Bal Tüketiminde Gıda Güvenirliliği Bilincinin İncelenmesi : Adana İli Örneği

Yazar: Betül Bahadır, Hilal Yılmaz, Oğuz Parlakay
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Gıda güvenirliği ve halk sağlığı tüm ülkelerin stratejik öneme sahip konularının başında yer almaktadır. AB ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin nüfus ve yüzölçümü bakımından büyük bir ülke olması, özellikle küçük çaplı üretim yapan kayıt ve kontrol dışı gıda işletmelerinin sayısının fazlalığı, gıda kontrol hizmetlerinin yetersiz oluşu, toplumun riskli sayılabilecek gıda tüketim alışkanlıklarının olması ve sosyo-ekonomik yapısı gıda güvenirliğini etkileyen olumsuzluklar arasında yer almaktadır. Gıda güvenirliği zincirinde en son halkayı tüketiciler oluşturmaktadır. Tüketicinin alım gücü ve bilinçli olması gıda güvenirliğini sağlamada önemli faktörlerden biridir. Tüketici potansiyelinin büyük bir çoğunluğunun alım gücü ve eğitim düzeyinin düşük olması, tüketici bilincinin oluşmaması, tüketicilerin gıda güvenirliği konusundaki bilgilerinin yeterli olmaması gıda güvenirliğinin sağlanması konusunda önemli toplumsal zayıflıklar olarak görülmektedir. Bu durum hem toplum sağlığını, hem de gıda endüstrisinin kaliteli ve güvenli gıda üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bal, yüksek enerjili ve karbonhidratlı bir madde olup, tadı, aroması ve diğer üstün özellikleri nedeniyle insanlar tarafından daha çok bir besin ve enerji kaynağı olarak tüketilmektedir. Ballarda diğer tarımsal ürünlerden nispeten farklı olarak daha denetimsiz koşullarda üretilip pazarlandıkları için gıda güvenirliği sorunu daha yoğun bir şekilde kendini hissettirmektedir. Balda gerek kalıntı sorunu gerekse şeker katkılı hileli bal olma endişesinden dolayı tüketiciler tarafından alınırken market yerine doğrudan üreticiden alma yönünde çaba sarf edildiği ve marketten yapılan alımlarda balın kalitesine büyük bir güvensizlik duyulduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de bal tüketiminde gıda güvenirliğinde ne tür uygulamalar yapılmakta olduğu ve karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise birincil verilere dayanılarak Adana ili kentsel alanda tüketicilerinin bal tüketiminde gıda güvenirliği konusunun ne derece önemli olduğu ve tüketicinin bu konudaki bilincinin ortaya konulması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bal, Gıda Güvenirliği, Tüketici Bilinci, Bal Tüketimi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir