Türkiye’de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi

Yazar: M. Necat Ören, Tuna Alemdar, Betül Bahadır
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım Ve Gıda Politikası
Özet
Türkiye’de tarım kesimine yönelik politikaların amaç ve önceliklerinde, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze önemli değişiklikler yaşanmıştır. Önceleri verimlilik ve üretim artışı amacıyla sağlanan destekler Türk tarım politikalarının en belirgin özelliği iken 1980’li yıllardan sonraki liberalleşme süreci ve istikrar politikaları kapsamında sektöre yönelik destek ve korumaların azaltılması, bu dönem tarım politikalarının temel özelliği haline gelmiştir. Gıda güvencesi konusu, bu alanda ciddi bir sorunun yaşanmaması nedeniyle ülkemiz politika öncelikleri arasında bugüne kadar yer alabilmiş değildir. Ancak, son yıllarda uygulanan neoliberal politikaların tarım piyasaları üzerindeki olumsuz etkisi giderek daha fazla hissedilmiş, bu dönemde kişi başı gıda üretimi gerilemiş, tarım ve gıda malları ithalatı hızla artmıştır. Yaşanan bütün bu gelişmelerin yanında, artan tüketici bilinci ve uluslararası sorumluluklar, Türkiye’de de gıda güvencesi konusuna artan önemin verilmesini zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin gıda güvencesi açısından durumu ve bu alanda yaşanan gelişmeler, tarım politikalarıyla ilişkili olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda güvencesi, Tarım ve gıda politikaları, Gıda üretimi ve ticareti, Gıdaya ulaşılabilirlik, Türkiye.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir