Türkiye’de Süt Ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenirliği

Yazar: Betül Bahadır, Sezen Ocak
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Son yıllarda dünyada özellikli: gıda güvencesini sağlamış ülkelerde tüketicilerin gelir düzeyinin yükselmesi sonucu gıda güvenliği konusu ön plana yıkmış ve büyük bir önem kazanmıştır. Türkiye’de. dünyada gıda güvenlik sistemlerinde ortaya yıkan gelişmelere paralel olarak, değişimler yaşanmaktadır. Türkiye’de tüketilen sütün büyük bir bölümü her türlü denetimden uzak, her türlü mikrobun bulaşmasına ayık bir şekilde hayvandan sağılıp, uygun olmayan koşullar içerisinde satılmaktadır. Bu nedenle bu sektörde gıda güvenliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de süt ve süt ürünleri sektörünün genel yapısı incelenip, sektörde gıda güvenliği ve kontrolünün sağlanmasına yönelik son gelişmeler, yasal düzenlemeler, sorunlar ve politika önerileri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, Süt Ve Süt Ürünleri, Politikalar

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir