Türkiye’de Sofralık Üzüm Dış Satımının Avrupa Birliği’ne Uyum Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Hülya Uysal, Gamze Saner
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Türkiye’nin AB’ye uyum süreci içerisinde en çok zorlanacağı sektörlerden biri tarımdır. Bu açıdan, tarım sektörü ve sektörü oluşturan alt sektörlerde AB’ye uyum ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine yönelik sofralık üzüm dış ticaretinde sağlıklı bir yapının kurulması, dış satım miktarı ve gelirlerinin arttırılması için sofralık üzüm dış satım yapısının incelenmesi, pazarlama sorunlarının ortaya konulması ve konuya ilişkin çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada Ege Bölgesinden sofralık üzüm pazarlayan Firmalardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan sofralık üzüm Avrupa Birliğinde ‘’yaş meyve-sebze piyasa düzeni” içerisinde yer aldığı için, AB ve Türkiye’de meyve ve sebze sektörüne ilişkin politikalar ve uygulamalar incelenerek, AB’ye uyum açısından ortaya çıkan farklılık ve sorunlara ilişkin öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada sofralık üzüm dış satım miktar ve değerinin artırılmasına yönelik olarak öncelikle kaliteli ürün elde eldesi bunun için de izlenebilir üretim tekniklerinden iyi tarım uygulamalarının üreticiye benimsetilmesi, dış alımcının talep ettiği şekilde üründe çeşitliliğe yönlenmesi, sözleşmeli üretim ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler:Sofralık Üzüm Dış satımı, Avrupa Birliği, Türkiye

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir