Türkiye’de Organik Tarımda Yaşanan Son Gelişmeler Ve Uygulanan Politikalar

Yazar: Zeliha Yasan, Umut Gül
Yıl: 2010
Yayım Yeri: 9. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Son yıllarda tarımsal faaliyetlerde yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar hava, su ve toprak kirliliğine yol açarak, flora ve faunanın bozulması ve toprak erozyonu gibi çevre kirliliği sorunlarını meydana getirmektedir. Tarımsal çevre politikalarının önemli bileşenlerinden birisi olan organik tarım tarımsal faaliyetler neticesinde çevrede oluşabilecek kirlenmelerin önlenmesi konusunda bir çözüm yolu olabilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bilinçlenen üreticiler ve tüketiciler çevreye zarar vermeyen ve canlılar üzerinde zararlı etkisi olmayan tarım ürünlerinin üretimi ve tüketimine yönelmişlerdir. Tarımsal üretimin çevre ve insan sağlığına yaptığı olumsuz etkilerin engellenmesi için ortaya konulan organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalara bağlı olarak zarar gören veya yok olan doğal dengenin yeniden kurulmasına yönelik olarak insan ve çevre dostu tüm üretim sistemlerini içermektedir. 1980’li yılların ortasında Avrupalı firmaların geleneksel ihraç ürünlerine odaklı olarak özellikle kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretimi ile başlayan organik tarım daha sonraki yıllarda hızla gelişerek önemli bir konuma gelmiştir. Türkiye’de organik tarımda 2008 yılı verilerine göre geçiş süreci dahil olmak üzere: 247’ye ulasan ürün sayısı ile birlikte 166.883 da’lık üretim alanında yaklaşık 14.926 adet üretici ile 530.225 ton üretim yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de organik tarımda yaşanan son gelişmeler ve organik tarıma yönelik olarak uygulanan politikalar incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: organik tarım, politika, üretim, Türkiye

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir