Türkiye’de Kırmızı Et Sektörünün Mevcut Durumu Ve 2007-2013 Yılları Arasında Uygulanacak Kırsal Kalkınma Politikası İle Hedeflenenler

Yazar: Coşkun Şerefoğlu, Abdullah Karapınar
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Hayvancılık, Türkiye’de tarım sektörü içinde önemli bir yer oluşturmaktadır. Nüfusa yeterli ve dengeli bir beslenmesinin sağlanması ile özellikle de hayvansal proteinin kişi başı tüketiminin artırılması beş yıllık kalkınma planlarının başladığı dönemden bu zamana kadar oldukça yüksek oranda bir nüfus artışı yaşayan Türkiye’nin karşılaştığı bir sorundur. Hükümetin Dokuzuncu Kalkınma Planı ve 2005 yılında hazırlanan Kırsal Kalkınma Stratejisine göre Türkiye’nin tarım politikalarındaki en önemli hedefi oldukça hızla artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanmasıdır. Çalışma, 2005 yılında farım ve Köy işleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği fonlarından desteklenen Kırmızı et sektörüne yönelik yapılan sektör analiz çalışması doğrultusunda şekillenecektir. Yapılan sektör çalışmasında farklı demografik ve ekonomik yapıya sahip bölgelerden 5 ilde “Denizli, Afyon, Kayseri, Erzurum ve Amasya” yürütülmüştür. Yapılan çalışmada sektörün güçlü ve zayıf yanlarının yanı sıra fırsatlar ve tehditlerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Geçtiğimiz yıllarda hayvancılık sektörü üç önemli eğilim göstermiştir: (1) büyük ve küçükbaş geviş getiren hayvanların sayısının azalması; (2) hayvansal ürünlerin kişi başına düşen tüketiminin azalması ve (3) hızla büyüyen kanatlı hayvan sektörü sebebiyle et üretiminin artması olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırmızı et sektörü, Kesimhane, Et işleme sanayi, Besi işletmeleri

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir