Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları’na Yönelik Politikalardaki Gelişmeler

Yazar: Yener Ataseven
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Avrupa’daki yaş meyve ve sebze pazarının büyük kısmına hakim olan perakendeciler tüketicilerine sundukları yaş meyve ve sebze ürünlerinde, 1990’lı yıllarda gündeme gelen ve insan sağlığını tehdit eden bazı riskleri azaltmak amacıyla 1999 yılında bugünkü İyi Tarım Uygulamaları (İTU)’nın temeli olan EUREPGAP standartlarını oluşturmuşlardır. EUREPGAP standardı 2007 yılında yenilenerek tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görmüştür ve GLOBALGAP adını almıştır. Son yıllarda bir miktar azalma görülmesine rağmen Türkiye’de yaş meyve ve sebze ürünlerinin ihracatında özellikle tarımsal mücadele ilacı kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşılabilmektedir. Özellikle, Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya’ya ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinde bu sorun kendini göstermektedir. Türkiye’nin bu ürünlerde diğer ülkelerle rekabet
gücü kazanabilmesi ve ayrıca iç ve dış pazarda güvenli, sağlıklı, kaliteli gıda üretme zorunluluğu nedeniyle İTU büyük önem taşımaktadır. Dünyada ve Avrupa’da yaşanan bu gelişmelere Türkiye de kayıtsız kalmamış; dünya genelinde aynı esaslara dayanan düzenlemeler yapılarak bu konudaki yasal altyapı oluşturulmuştur. Bu çalışma, literatüre dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada; konu ile ilgili olan yayınlar, veri tabanları ve internet kaynakları kullanılmıştır. Yöntem olarak; incelenen kaynakların yorumlanması, çeşitli açılardan değerlendirilmesi ve sentezlenmesi kullanılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de İTU’ya yönelik uygulanan politikaların ortaya konulması, yaşanan sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İyi Tarım Uygulamaları (İTU), GLOBALGAP, Türkiye, Üretim, Politika gelişmeleri.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir