Türkiye’de Dondurulmuş Meyve-Sebze Sektöründe Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazar: Orhan Yavuz, Filiz Pezikoğlu
Yıl:2000
Yayım Yeri:4. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayi
Özet
Araştırma, Türk dondurulmuş meyve-sebze sektörünün durumunu belirlemek ve sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de dondurulmuş meyve-sebze sektöründe faaliyet gösteren 34 firmadan 14’ü ile yapılan anket sonuçları ve çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır. Sektörde 200,000 ton/yıl kapasite ile 34 firma bulunmaktadır. İncelenen firmaların %57.1’i 10.000 ton/yılın üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. Firmaların tamamında IQF (Bireysel Hızlı Dondurma) tekniği kullanılmaktadır. Firmalarda toplam 18 tür sebze ve 9 tür meyve işlenmektedir. Firmaların %42.6’sı dondurulmuş meyve-sebze üretim kapasitesini artırmayı planlamaktadır. En önemli sorunlardan birisi hammadde fiyatlarının yüksek olması olarak açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Derin Dondurma, Meyve-Sebze, Ekonomi-Politik, Türkiye.
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir