Türkiye’de Dış Ticaret Açığı Sorunu İle Tarım Ürünleri Dış Ticareti Arasındaki İlişkiler

Yazar: Berna Türkekul, Canan Abay
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Bursa
Konu: Uluslararası Tarım Ve Ticaret
Özet
Son yıllarda Türkiye ekonomisi ile ilgili en önemli gündem maddelerinden birisini cari işlemler açığı oluşturmaktadır. Türkiye’de cari işlemler açığı büyük ölçüde dış ticaret açığının büyüklüğüne paralel olarak artmıştır. Bu bağlamda tarım ürünleri ihracatı ile dış ticaret açığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla, Eşbütünleşme, Granger Nedensellik ve Hata Düzeltme analizleri uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre dış ticaret dengesi üzerine tarım ürünleri ihracatı yanında ekonomik büyüme ve döviz kurunun giderek artan önemi bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Dengesi, Tarım ürünleri, Eşbütünleşmc, Hala Düzeltme Modeli

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir