Türkiye’de 1980 Sonrası Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Tarımsal Yatırımlardaki Gelişmeler

Yazar: Ela Atış
Yıl: 1994
Yayım Yeri: Tarım Ekonomisi Dergisi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Yatırım teşvik uygulamalarına Türkiye’de farklı zamanlarda farklı araçlarla başvurulmuştur. Yöreler, organize sanayi bölgeleri ve sektörler itibariyle farklı uygulamaları olan teşviklerden 1980- 1990 döneminde en çok yararlanan sektör imalat sanayi olmuştur. Tarım sektörü, yıllara göre değişmekle beraber, genelde yatırım teşviklerinden en az payı alan sektörlerden birisi olarak dikkati çekmektedir. Bunun sonucu olarak ise, aynı dönemde diğer sektörlere yapılan özel kesim yatırımları yüksek oranda artmış, ancak tarımda özel kesim yatırımları kamu yatırımlarının gerisinde kalmıştır.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir