Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektörünün Sürdürülebilir Rekabet Gücünde Eurregap’ın Rolü

Yazar: Özlem Barış, İ. Hakkı İnan, Yasemin Oraman
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Özet
Tüketiciler günümüzde gıda üretim proseslerinin çevresel ve sosyal etkilerinin yanı sıra gıda güvenliği ve kalitesi ile de daha çok ilgilenmektedirler. Sürdürülebilirlik, tarımın gelişmesindeki anahtar kelimedir. Avrupalı perakendecilerin çoğu, tüketicilerin beklentilerine cevap vermek için “sürdürülebilir” ürünler talep etmektedir. Sürüdürülebilir tarımla ürünlerin üretimi, tedarik zincirine girebilmek için artık zorunlu hale gelmiştir. EUREPGAP, “Avrupa Perakendeciler Üreticiler Çalışma Grubu-İyi Tarım Uygulamaları” özellikle meyve ve sebzeler için oluşturulmuş bir standart olup, Avrupa’nın en önemli perakendecileri tarafından yalnızca gıda güvenliği için değil, aynı zamanda ilgili çevresel ve sosyal konuları da kontrol altında tutmak üzere yayınlanmıştır. Avrupa’da yakın geçmişle yaşanmış halk sağlığını tehdit eden, gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin sorunlar EUREPGAP’ın oluşumunu gündeme getirmiştir. Ülkemiz son yıllarda yaş meyve-sebze ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum. Türk meyve-sebze ürünlerinin imajını olumsuz bir şekilde etkilemekte ve ülkemizin gelişmiş Avrupa ülkelerine bu ürünleri satabilmesini zorlaştırmaktadır. Avrupa ülkelerinde perakendecilerin EUREPGAP sertifikalı ürün taleplerinin hızlı artışı hedef pazarı Avrupa olan ‘Türkiye içinde de önem arz etmektedir. Bu çalışmada PEST (Politik, Ekonomik Sosyal ve Teknolojik) analizi yardımıyla çevresel faktörlerin meyve sebze sektörü için ne gibi fırsatlar ve tehditler ortaya koyduğunu incelenecektir. Sektörün faaliyet gösterdiği ortamdaki değişmeler, EUREPGAP uygulamaları ile sektörün hizmet ettiği hedef kitlenin beklentileri hedef alınacaktır. Elde edilen bulgular ışığında geleceğe dönük stratejik planlar yapılırken fırsatlar önemli oranda olumlu etkili olacak, tehditler ise sektör tarafından yakından takip edilerek bu tehditlere dönük tedbirler alınabilecektir. Burada amaç; mevcut durumun tespiti yapılırken, aynı zamanda gelecekle ilgili tahminlere ait çalışmalar da değerlendirilecektir. Gelecekte oluşacak çevre şartlarının ve mevcut EUREPGAP uygulamalarının yaş meyve-sebze sektörünü nasıl, ne ölçüde ve ne yönde etkileyeceği, sayısal rakamlarla etki değerlendirmesi yapılarak ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eurcpgap, PEST, yaş meyve sebze sektörü

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir