Türkiye Ve Avrupa Bilğinde Kesme Çiçek Üretim Ve Pazarlama Yapısı

Yazar: İbrahim Yılmaz, Yavuz Taşcıoğlu
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Son 20 yılda hızlı bir gelişine gösteren Türkiye kesme çiçek üretiminde, yaklaşık 6 bin üreticinin üretim yaptığı küçük aile işletmeleri ve ihracata
yönelik daha çok sözleşmeli üretim yapan ticari işletmelerden oluşan ikili bir yapı görülmektedir. Bu ikili üretim yapısının yanı sıra, kesme çiçek
pazarlaması da diğer taze ürünlerden önemli farklar göstermektedir ve bu durum pazarlama sisteminin şekillenmesini etkilemektedir. Bu çerçevede bu çalışmada. Türkiye vc Avrupa Biıiiği’nde kesme çiçek üretim yapısı, pazarlama organizasyonları ve sistemleri ile uygulanan politikalar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir