Türkiye Tarımında Özelleştirme Uygulamaları: Süt Endüstrisi Kurumu Örneği

Yazar: Erkan Rehber Sertaç Duman
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet: Türkiye’de özelleştirme uygulamaları 1985 yılından sonra aktif olarak başlamıştır. Pek çok tarımsal Kamu İktisadi Teşebbüsü (KIT), yeterli altyapı sağlanmadan ve gerekli tedbirler alınmadan özelleştirilmiştir. Teorik gerekçelerinden m ad e, dış borçlar ve bütçe açıkları, IMF ve diğer organizasyonların da tavsiyesi ile özelleştirme hareketini hızlandırmıştır. Özelleştirilen tarımsal KİT’lerden biri de Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu dur (TSEK). Yapılan ampirik çalışma, TSEK nun özelleştirmesinin süt sektörü üzerinde olumsuz etkiler yaptığını ortaya koymuştur. Pazar konsantrasyonu yükselmiş, tüm bölgelerde üretici fiyatları düşmüş ve genel olarak süt ürünleri tüketici fiyatları yükselmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Kamu İktisadi Kuruluşu, Süt Endüstrisi, Anova Modeli

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir