Türkiye Tarımında Gap (Good Agricultural Practices) Uygulanabilirliği ve Tarım Ürünleri Ticaretine Olası Etkileri

Yazar: Sertaç Duman, Mücahit Paksoy, Harun Tanrıvermiş
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Doğal Kaynaklar ve İyi Tarım Uygulamaları
Özet: Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde insan sağlığı, hayvan refahı ve çevrenin korunması önemli konular haline gelmiş ve bu konularda birçok önlem alınmaya başlanmıştır. Bunların başında İyi Tarım Uygulamaları (İTU) gelmektedir İTU; tarım ürünlerinin gıda güvenliği çerçevesinde sağlıklı, kaliteli, çevreye zarar vermeden, insan ve hayvan varlığını koruyan ve sürdürülebilir bir biçimde üretilmesini öngörmektedir. İTU konusunda en geniş kapsamlı çalışma Avrupa ülkeleri tarafından hazırlanan EUREPGAP dokümanı olup, bu uygulamanın sertifikalandırmaya tabi tutulması ve ihracatta taraf ülkelerce talep edilmesi, dünya tarım ve gıda ürünleri ticaretinde yem bir tarife dışı teknik engel olarak görülmektedir Türkiye gibi tarımsal üretim sistemleri yeterince gelişmemiş ve özellikle üretim faaliyetleri ile ilgili izleme ve kayıt sistemlerinin kurulmadığı gelişmekte olan ülkelerin bu uygulamaları izlemeleri ve bunlardan yararlanarak tarım ürünleri ihracatım geliştirmeleri oldukça zor görülmektedir. Ülkemizde 8 Eylül 2004 tarihinde İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik yayınlanarak gerekli yasal altyapı oluşturulmuş olmakla birlikte, bu alandaki gelişmelerden yararlanılabilmesi için öncelikle tarımda kayıt, izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ve bu alanda üretici birliklerinin etkin olarak çalışmalarının sağlanması gerekli olacaktır.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir