Türkiye Sulama Birlikleri ve AB Su Yönetim Yönergelerine Uyum Olanakları

Yazar: Nalan Yüksel Delice Muharrem Yetiş Yavuz
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet: Türkiye’de 2002 yılı itibariyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletmeye açılan toplam 2,352 milyon hektar sulama alanının %72’si (1,826 milyon ha.) çeşitli kurumlara devredilmiştir Devralan kuruluşlar belediyeler. Köy Tüzel kişilikleri (KTK) ve sulama birlikleridir (SB) günümüzde SB’in sulama alanı 1.695 milyon hektara ulaşmıştır. Sulama Birlikleri, DSİ’nin su havzalarını dikkate alarak oluşturduğu 25 bölgede ağırlıklı olarak yeraltı su kaynaklarının kullanan sulama kooperatifleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları (KİK) ile aynı havzada çalışma yapmakladır. Çeşitli su kullanıcı organizasyonların sayısal ve alansal olarak sulama bölgelerindeki dağılım orunları değişiklik göstermekledir Çalışmada, ülkemizdeki su yöneliminin Cumhuriyet dönemi itibariyle hukuksal gelişimi ve bu süreçte SB’nin su yönetimindeki yerinin ve durumunun belirlenmesi ile AB üyelik sürecinde Türkiye’nin birlik su yönelim yönergelerine uyumda sağlayabileceği katkıların neler olabileceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada ilgili literatürler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su Yönetimi, Türkiye Sulama Birlikleri, AB Su Yönetimi ve Yönergeleri

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir