Türkiye, GAP Bölgesi ve Şanlıurfa’da Pamuğun Üretim Yapısı ve Pazarlama Sorunları

Yazar: Özlem Ö. Kaçıra, Bahçi Karlı
Yıl: 2002
Yayım Yeri: 5. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet: Pamuk ve pamuğa dayalı sanayiler gerek üretim gerekse ihracat açısından Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır Dokuma ve tekstil sanayinin hammaddesi olan pamuk aynı zamanda hem yağ hem de yem sanayinde kullanılmaktadır Türkiye, 19981999 verilerine göre dünyada en fazla pamuk Üreten Ülkeler sıralamasında 6., en büyük tüketici Ülkeler sıralamasında 5 ve en büyük ihracatçı ülkeler sıralamasında 13 sırada yer almaktadır Türkiye’de tekstil sanayi yatırımlarının artması sonucu, pamuk üretimi talebi karşılayamamış ve dış alıma gidilmiştir. Türkiye, net pamuk ihracatçısı ülke konumunda iken, 1990 yılından itibaren net pamuk ithalatçısı Ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’de 2000 yılı itibariyle 654 177 ha arazide pamuk ekimi yapılmış ve 879 940 ton lif pamuk üretilmiştir. GAP bölgesi ve Şanlıurfa ili ülkemiz pamuk ekim alanı ve üretiminde Önemli yere sahiptir. Nitekim, 2000 yılı itibariyle ülkemizde pamuk ekim alanlarının %48,4’ü GAP alanında bulunmakta, üretimin %48,5’ı GAP alanından sağlanmaktadır. Şanlıurfa ilinin Türkiye’deki payı ise sırası ile %27,4 ve %28,9’dur. Çalışmada Türkiye’de, GAP alanında ve Şanlıurfa ilinde pamuk üretiminin gelişimi ve yapısı incelenmiş, pazarlama sorunları ortaya konulmuş vc öneriler sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Pamuk, GAP Bölgesi, Pazarlama

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir