Türkiye’ de Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri

Yazar: G. Sevinç, K. Kaya, V. Asoğlu, M. Reşit Sevinç
Yıl: 2014
Yayım Yeri: 11. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Kırsal Kalkınma
Özet
Bu çalışmada öncelikle kır, kent ve göç kavramları incelenmiş olup: literatürde ilgili kavramlar ve bu kavramların karşılıkları araştırılmıştır. Türkiye’de yaşanan göç hareketlerinden özellikle kırdan kente göç, yıllar itibariyle kır ve kent nüfusu değişimi incelenerek ortaya konmuştur. Kırdan kente göçün nedenleri, aile bireylerinin göç kararına katılımı, göç sonucunda kentte ve kırda yaşanan değişiklikler incelenmiştir. Kırdan kente göç sonucunda ortaya çıkan: kentleşme sorunları, göç eden ailenin göçten etkilenmesi, barınma ve istihdam imkanları, hemşericilik ve gelecekteki etkileşimler ele alınmıştır. Göçün, göç eden aile bireyleri üzerindeki etkileri, özellikle kadın ve çocukların göçten etkilenmesi, ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki değişimler açısından incelenmiştir. Çalışmada, iç göç ile ilgili çeşitli istatistiklerden, raporlardan, yapılmış saha çalışmalarından
ve akademik çalışmalardan elde edilen ikincil verilerden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Kırdan Kente Göç, Çocuk İşçiliği, Göç ve Kadın.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir