Türkiye’ de Çay Sektörünün Serbestleşmesinin Olası Etkileri Ve Politika Öncelikleri

Yazar: Taylan Kıymaz, Erdoğan Güneş
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarım ve Gıda Politikası
Özet
Dünyada gelişmekte olan ülkelerde yetiştirilen çay, Türkiye açısından önemlidir ve bölgesel bir karakter taşımaktadır. Bu yönüyle çay yetiştiriciliği ekonomik önemi yanında sosyal açıdan önemlidir. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen çay, bölge için alternatif üretim ve iş olanaklarının sınırlılığı nedeniyle temel geçim kaynağıdır. Çayda son yıllarda serbestleşme düzeyinin anacağı ve bu süreçten üreticilerin uğrayabileceği refah kayıplarının telafisinin yapılması önem kazanmaktadır. Olası serbestleşmenin olumsuz etkilerinden korunmak için, Türk çay sanayinde yapısal değişikliklere gidilmesi gerekmektedir. Bu süreçte üretici örgütlerinin güçlenmesi, belli bölgelerde fabrikaların üreticiye verilmesi, bölgeye yönelik işletmecilik ve markalaşma eğitiminin verilmesi, kaliteyi yükseltme olanaklarının oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çay, Politika, Ticaret, Serbestleşme

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir