Türkiye – Avrupa Birliği Dış Ticaret Yapısı ve Gümrük Birliğinin Türk Tarım Ürünleri Dış Ticaretine Etkileri

Yazar: Bahri Karlı, Abdülbaki Bilgiç
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet: Türkiye, Gümrük Birliği anlaşması ile dünyanın en önemli ve etkili ekonomik birlikteliğin içerisinde yer almayı başarmıştır. Anlaşma, ülkemizin: rekabet gücünün artırılmasını, teknolojik gelişmenin hızlanmasını, yatırımların özendirilmesine yabancı sermaye girişinin artmasını ve yeni dış pazarlara açılmasını sağlamakladır. Ayrıca Gümrük
Birliği’nin bir başka temel özelliği dc bir ekonomik entegrasyon modeli olarak Dünya Ticaret Örgütü’nün uluslar arası ticarete getirdiği kurallar çerçevesinde yapılandırılmış olmasıdır. Türkiye’nin Gümrük Birliği sürecinde gerçekleştirdiği her çalışma taraf olduğu DTÖ üyeliğinden doğan yükümlülükleri ile örtüşmektedir. Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticaretine etkileri incelendiğinde: ihracatın ithalatı karşılama oranı, ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkisi ile işlenmiş tarım ürünleri kriterleri açısından ülkemizin olumlu veya olumsuz etkilendiğini süslemek zordur.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Tarım

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir