Türk Zeytinyağı Sektörünün Küresel Rekabette Tercihleri

Yazar: Renan Tunalıoğlu, Ferit Çobanoğlu
Yıl: 2012
Yayım Yeri: 10. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Zeytin ve zeytin ürünleri tarih boyunca insanların hizmetine sunulmuş en önemli ürün gruplarından biridir. Bu nedenle gelişen ve değişen dünyada önemlerini daima korumuşlardır. Zeytin ve zeytinyağı sektörü, 2000’li yıllardan itibaren dünyada büyük bir değişim göstermiştir. Bu değişim, ülkelerin ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemelerine uyum, yeni ülkelerin üretim döngüsüne katılımları ve büyük üreticilerin küresel rekabette üstlendikleri rol ile etkinleşmiştir. Dünya’da zeytin ve zeytinyağı üretim miktar ve kalitesi, yenilenen politikalarla artmakta iken gıda güvenliği konusu öncelikler arasında yer almaktadır. Türkiye, dünya zeytinciliğinde önemli bir konuma sahiptir. Bu konumun güçlendirilerek devamında ulusal bazda uygulanan politikalar yanında özel sektör ve birliklerin oluşturdukları dinamizm etkili olmaktadır. Türkiye’nin kaliteli ve sürdürülebilir üretim ve ticaretinin sağlanmasında bazı öncelikleri vardır. Bunlar, Kodeks Alimentarius’a uyum, Uluslararası Zeytin Konseyine tekrar üyelik, tadım panellerinin oluşturulması, coğrafi işaret uygulamaları, butik üretimin önemsenmesi vb. önceliklerdir. Bu çalışmada, Türk zeytinyağı sektörünün dünya ticaretindeki önceliklere uyumu ve küresel oyuncu olabilme başarısı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, Küresel Rekabet, AB, UZK, Türkiye
Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir