Türk Gıda Pazarlarında Fiyat Ve Marj Hareketleri

Yazar: Halil Fidan
Yıl. 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Bu çalışmada, seçilen gıda ürünleri için 1994-2004 periyodunda ve pazarlama zinciri içinde Fiyat hareketleri ve marj etkileri basil olarak incelenmiş ve ikincil veri kaynaklarından yararlanılarak 1994-2004 periyotlar itibariyle toptancı ve perakendeci vb. marjları hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar, ele alınan ürünlerde perakendeci marjının oransal olarak diğer aracılara göre daha fazla olduğunu vermektedir. Aracı marjlarının fazla olduğu ürünlerde üreticinin olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır Aracılar arasındaki fiyat farkı (marj) ele alınan yıllarda bazı ürünlerde azalma olmakla birlikte genelde arma özelliğine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Gıda fiyatları. ınarj, perakende marjı, toptancı marjı

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir