Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçiminde Etkili Faktörler

Yazar: M. Göksel Akpınar, Burhan Özkan, Hatice Kızılay, Figen Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, hane halklarının yaş meyve sebze tedarik kanalı seçiminde etkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, yaş meyve sebze perakende satış noktalarına ilişkin çeşitli özelliklerin tüketici tercihindeki önemlilik derecesi sorgulanmıştır. Çalışma kapsamını, Antalya ili kent merkezinde ikame eden hane halkları oluşturmuştur. Çalışmanın temel materyali ise, hane halkı düzeyinde gerçekleştirilen tüketici anketlerinden derlenen orijinal verilere dayanmaktadır. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen anket uygulaması Şubat-Mart 2007’de toplam 300 hane halkı üzerinde yürütülmüştür. Tüketici anketlerinden elde edilen veriler SPSS 9.0 programında değerlendirilmiştir. Çalışmada veri analiz tekniği olarak çok değişkenli analiz yöntemlerinden Faktör analiz tekniği uygulanmıştır. Tüketici tercihlerinin önem seviyesine göre değerlendirilmesinde ise Likert Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuç bulgularında, yaş meyve sebze tedarik kanalı seçiminde tüketiciler açısından gözönüne alınan en önemli özellik; “ikamet yerine yakınlık- ” şeklinde saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaş Meyve Sebze, Tedarik Kanalı, Tüketici Tercihi, Faktör Analizi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir