Tüketicilerin Sosyo-Ekonomik Statülerinin Gıda Ürünlerini Satınalma Tutum Ve Davranışlarına Etkisi Beşir Koç

Yazar: Beşir Koç, Melike Ceylan
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Bu çalışmada, Van ili kentsel alanında tüketiciler, kendilerini ait gördükleri sosyo-ekonomik statülerine göre gruplandırılmış ve gıda ürünlerini satın alma, tutum ve davranışları söz konusu kümelere göre incelenmiştir. En üsttekiler de ve Orta sınıfta lise mezunlarının oranı, en alttakiler de de üniversite mezunlarının oranı yüksek çıkmıştır. Tüketicilerin önemli bir kısmı serbest meslek ve devlet memurudur. Ancak sosyoekonomik statü yükseldikçe serbest meslekte çalışanların oranında artış gözlenmiştir. En alttakiler kümesinde yer alan tüketiciler diğer gruplara göre gelirlerinden en büyük payı gıdaya ayırmaktadır. Gelir yükseldikçe tüketicilerin gıda ürünlerine ayırdıkları pay oransal olarak azalırken, tasarruf etme yetenekleri yükselmiştir. En üsttekiler grubunda yer alan tüketicilerin ürün etiketlerini %66,67 gibi yüksek bir oranla her zaman okudukları belirlenmiştir. Genel ortalamaya göre tüketicilerin yarısından fazlası bütün ürün bilgilerini etiket üzerinde bulamadıkları ve etikette yazılanları tam ve inandırıcı bulmadıkları belirlenmiştir. Tüketicilerin yaklaşık %77,00’sinin yeni gıda ürünlerini denemeye açık oldukları belirlenmiştir. Gıda ürünleri satın alırken gıda katkı maddesi içerip içermediğine en çok dikkat edenler en üsttekiler grubunu oluşturan tüketiciler olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Davranışları, Sosyo Ekonomik Statü, Satmalına Davranışları, Tüketici tutumu

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir