Tüketicilerin Gıdada Marka Ve Seçicilik Algısı

Yazar: Şevket Kalanlar, Ömer Altıntaş, Ferhat Şelli
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Yapılan hu çalışmada tüketicilerin gıda güvenliği bilinci ve kişisel olarak ürünlerin denetlenmesi konusundaki bilinç düzeyleri incelenmiştir. Tüketicilerin gıda güvenliğini nasıl anladıkları ve beklentileri ölçülmüştür. Tüketici davranışları ve tüketici davranışlarını etkileyen faktörler: pazarlama faaliyetlerini ve satışı artırıcı çabaları etkileyen başlıca faktörlerdir Bir mal veya hizmeti iyi bir şekilde sunmak için, tüketiciyi etkileyebilen faktörleri göz önünde bulundurmak, satın alma kararına etki eden faktörleri iyi bilmek ve tüketici salın alma karar sürecini iyi analiz, edebilmek hem işletmenin sürekliliği hem de tüketici tatminliliğini sağlar. Araştırmamızda özellikle, pazarlama ve tüketici davranışları arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurulup, tüketici davranışlarının pazarlamaya etkisi üzerinde durulmuştur. Ülkemiz tüketicilerinin markalı ve güzel ambalajlı ürünleri tercih etme konusundaki düşünceleri incelenmiştir. Markalı ürün tercihi ile gıda alışveriş yeri tercihi arasındaki ilişki, hane halkı sayısına göre, cinsiyete göre, medeni duruma göre, eğitim durumuna göre, gelir seviyesine göre, mesleklere göre farklılaşma konularında ele alınmıştır. Tüketicilerin %14’ü gıdada markalı ürünleri tercih ettiğini ifade etmemektedir. Ülkemiz tüketicilerinin yarısı markalı ve güzel ambalajlı ürünleri tercih etme konusunda olumlu düşünmektedir. Gıdada markalı ürünlerin kesinlikle önemli olmadığını düşünenlerin oranı ise % 12 ’dir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici tercihi, Avrupa Birliği algıları, tüketici beklentileri.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir