Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışlarında Ambalajın Rolü (Tokat İli Örneği)

Yazar: Meral Uzunöz, Yaşar Akçay, Adnan Çiçek
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Tokat ili kentsel alanda 270 tüketiciden anket yöntemi ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada ambalajın tüketicilerin gıda ürünleri salın alma davranışındaki önemi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, tüketiciler ambalajlı gıda ürünlerini sağlıklı olması; saklama imkanı sağlaması, güven vermesi, kaliteli olması ve taşıma kolaylığı sağlaması gibi nedenlerle tercih etmektedir. Tercih edilen ambalaj türleri ürün çeşidine göre değişikli göstermektedir. Ayrıca tüketiciler ürünün üzerinde bulunan tanıtıcı bilgileri (özellikle üretim ve son kullanım tarihi) önemsemektedir ve ambalajın kolay açılabilir ve saklanabilir olmasına dikkat etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj, Satın Alma Davranışı. Tüketici Tercihi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir