Tüketicilerin Gıda Satış Yerleri Seçimi Ve Bu Seçimi Etkileyen Faktörler

Yazar: Şevket Kalanlar, Ömer Altıntaş, Ferhat Şelli
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tüketim Ekonomisi
Özet
Gıda alışverişi için tercih edilen yer, gıda güvenliği bilincini ve beklentisini ifade etmektedir. Bu sebeple araştırmamızda, son üketiciler tarafından tercih edilen gıda satış yerleri ve bu tercihi etkileyen faktörlerle ilgili bir takım analizler yapılmıştır. Çalışmada tüketicilerin marketlerden, semt pazarlarından ve seyyar satıcılardan alışveriş yapma nedenleri ortaya konmuştur. Tüketiciler gittikçe daha fazla gıda kalitesi ve güvenliğine önem vermeye başlamıştır. Çalışma, hane halkı sayısına, cinsiyete, medeni duruma, eğitim durumuna, gelir seviyesine, mesleklere göre tüketicilerin gıda alışverişi için tercih etlikleri yerler ve beklentilerindeki farklılaşma ortaya konmuştur. Gıda satış yerlerinde tüketicilerin öncelikli olarak dikkat ettikleri konunun temizlik olduğu görülmektedir. Temizliğin ise iki boyutu vardır ve en önem verileni personel temizliğidir hemen ardından ise ortam temizliği gelmektedir. Tüketicilerin %92’si personel temizliğinin önemli olduğunu belirtirken, ortam temizliğine önem verenlerin oranı %95’tir. Ülkemizdeki her 3 tüketiciden I ’i alışveriş yaptıkları yerin gıda satma izninin olması konusunda bilinçli olduklarını ifade etmemektedir. Bu oranın düşük olması tüketicilerde önemli bilinç eksikliği olarak görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici tercihi, alışveriş alışkanlıkları, sosyal yapı

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir