Tüketicilerin Avrupa Birliği Algıları Ve Beklentileri

Yazar: Ömer Altıntaş, Ferhat Şelli, Şevket Kalanlar
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Yapılan bu çalışmada tüketicilerin Avrupa Birliği algısı ve Avrupa Birliğine uyum sürecinin gıdalara etkisi konusundaki görüşleri incelenmiştir. Avrupa Birliğine uyum sürecinde gıda kalitesi konusunda, piyasa ve fiyat açısından tüketicilerin algıları ve beklentileri ölçülmüştür. Ankete katılanların çoğunluğu Ortak Tarım Politikası’nın tüketicilere sağladığı faydaların başında gıda kalitesi ve güvenliğini sağlaması gelmektedir. Ülkemizde AB’ye ilişkin bir “algı” probleminin varlığı tespit edilmiştir. Tüketici beklentileri incelendiğinde eğitim seviyesi beklentiler arasında fark oluşturmaktadır. Çalışmada tüketicilerin, hane halkı sayısına göre, cinsiyete göre, medeni duruma göre, eğitim durumuna göre, gelir seviyesine göre, mesleklere göre beklentiler arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. Avrupa Birliği’ne bakan herkesin kendi algısının seçiciliği ile farklı bir gerçeği veya boyutu gördüğü ve bu bağlamda Avrupa Biriliği’ni bu şekilde yorumladığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin %60’ı AB’ye girildiğinde gıda kalitesinin artacağını düşünmektedir. Artmayacağını düşünenlerin oranı ise % 13’tür. Tüketicilerin yarısından fazlası AB’ye girildiğinde fiyatların artacağını düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici tercihi, Avrupa Birliği algıları, tüketici beklentileri.

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir