Trakya Bölgesinde Ekoturizm ve Kırsal Kalkınmada Yararlanma Olanakları

Yazar: Ahmet Kubaş, Çağdaş İnan
Yıl: 2006
Yayım Yeri: 7. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi Antalya
Konu: Kırsal Kalkınma ve Yoksulluk
Özet
Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda yaşayanların gelir düzeyi ve yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için kırsal kalkınma çalışmaları oldukça önemli hale gelmiştir. Gelişmekte olan ülkeler yanında gelişmiş ülkelerde de kırsal kalkınma programlan başarıyla uygulanmaktadır. AB’ne üye ülkeler: bölgeler arası gelişmişlik farkını giderebilmek için yıllardır kırsal kalkınma programlan uygulamakladır. Ülkemizde kırsal kalkınma konusunda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak tarım ve ormancılık faaliyetlerini içermektedir. Ancak son yıllarda kırsal bölgelerde, ekoturizm konusunda sınırlı bölgelerde de olsa önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin doğal ve kültürel kaynaklan görmek için yaptıkları ziyaretler ve buna bağlı harcamalar yerel halkın gelirinin artmasına yardımcı olmaya başlamıştır. Trakya Bölgesi zengin flora ve faunası yanında Karadeniz, Marmara ve Ege denizini ile çevrili olmasından dolayı ekoturizm açısından önemli avantajlara sahiptir Özellikle İstanbul’da yaşayanların bir bölümü yaz aylarında tatil için Trakya bölgesini tercih etmektedirler. Bunun en büyük nedeni ulaşımın kolay olması ve günübirlik seyahatlerin mümkün olmasından kaynaklanmaktadır. Ziyaretçiler özellikle bölgenin kuzey doğusunda bulunan Kıyı köy ve İğne ada ile güney batısında bulunan Saroz körfezini tercih etmektedirler. Kıyı köy ve İğne ada doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler seyahat, barınma ve beslenme için harcama yaparak yerel halkın ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır İstanbul çıkışlı olan ziyaretçi sayısı her yıl artış eğilimi göstermektedir. Sadece Kastroyu ziyaret edenlerin sayısı Temmuz ve Ağustos ayında yaklaşık 50 000 kişiye ulaşmaktadır. Ekoturizmin gelişmesi ülke ekonomisi yanında yerel halkın sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ancak doğal kaynaklar ekoturizm amacıyla kullanılırken koruma- kullanma dengesinin sürdürülebilir olmasına dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Trakya Bölgesi. Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir