Tariş Zeytin Ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Faaliyetlerinşn Değerlendirilmesi Ve Üretici Memnuniyetinin Değerlendirilmesi Ve Üretici Memnuniyetinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği

Yazar: Önder Kendirlioğlu, Renan Tunalıoğlu
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Örgütlenme
Özet
Aydın ilinde üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri zeytinciliktir . Aydınlı üreticilerin zeytin ve zeytinyağını değerlendirmelerinde, ulusal ve uluslar arası zeytincilik piyasasında rekabet etmelerinde en önemli güç ise kuşkusuz TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nin varlığıdır. TARİŞ Zeylin ve Zeytinyağı Biri iği’ nin Ege bölgesinde altı ilde sahip olduğu 33 birim kooperatifin 13 adedi Aydın’da bulunmaktadır Bu nedenle araştırmada çalışma alanı olarak Aydın merkez ve ilçeleri TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı kooperatifleri seçilmiştir. Bu araştırma ile üye üreticilerin TARİŞ’ten memnuniyetleri ve yöre zeytinciliğinin geliştirilmesi için TARİŞ’ten beklentileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışına iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’ne bağlı, Aydın ilinde bulunan 13 kooperatife üye üreticilerin toplam sayılarının, birim kooperatife üye üretici sayılarına oranlanması ile belirlenen 1U0 kişi ile yüz yüze görüşülerek anket yapılmıştır. Anketler sonucunda üreticilerin TARİŞ’e yağa işlemek üzere verdikleri yağlık zeytin miktarları ve yağ satma oranlan, TARİŞ’in sağladığı teknik eğitim ve girdi yardımlarından yararlanma olanakları vb. değerlendirilmiştir. ikinci bölümde TARİŞ’in faaliyet raporlarından elde edilen veriler son dört sezon ortalaması değerlendirilerek; kooperatife ortak olan üretici sayısındaki değişimler, Birliğin kalitelerine göre zeytinyağı alım miktar ve oranları, personel giderleri vb. işletme yapısındaki değişim incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: TARİŞ , Üretici, Memnuniyet. Zeytinyağı. Aydın

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir