Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaretinde Karşılaştırmalı Üstünlükler: Türkiye – AB Kuru Meyve Dış Ticareti Örneği

Yazar: Orhan Gündüz, Gülistan Erdal, Kemal Esengün
Yıl: 2004
Yayım Yeri: 6. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet: Geleneksel dış ticaret teorileri Smith’in “Mutlak Üstünlük Teorisi” ve Ricardo’ nun “Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi” temelleri üzerine oturtulmuştur. Bu teoriler ülkeler arası dış ticarette rekabet gücü yüksek malların üretimine öncülük etmiştir. Bu çalışmada, Türkiye dış ticareti içinde önemli bir yer tutan tarım sektörünün rekabet gücünün, geleneksel ve tarımsal ürün ihracatının en önemli unsurlarından olan Kuru Meyveler (Kuru Üzüm, Kuru İncir, Kuru Kayısı) vasıtasıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Almanya, Fransa, İngiltere, Mollanda ve İtalya, Türkiye ile karşılaştırılma)a alınmıştır. Araştırmada yöntem olarak, kuru meyve üretim ve dış ticaret verileri için yüzde ve indeks hesapları kullanılmıştır. Ayrıca karşılaştırmalı üstünlükleri onaya koymak amacıyla sadece karşılaştırmalı üstünlükler katsayısı (RCA) hesaplanmıştır R C A > 1 ise ülkenin o malda diğer ülkeye göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ifade edilmektedir. Elde edilen sonuçlar, kuru meyve dış ticaretinde Türkiye in, sözü edilen ülkelere kıyasla her üç üründe de
karşılaştırmalı olarak üstün olduğu belirlenmiştir RCA, her üç üründe de 1 den büyük çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret. Karşılaştırmalı Üstünlük Katsayısı. Kuru Meyve

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir