Tarımsal Ürünlerde Tutundurma Stratejisinin Değerlendirilmesi

Yazar: Mısra Çakaloğlu, M.Göksel Akpınar
Yıl: 2016
Yayım Yeri: 12. Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Tarımsal Pazarlama
Özet
Tarımsal ürünler açısından pazarlama karması unsurlarının yönlendirilmesi tarım dışı ürünlere göre belirli farklılıklar göstermektedir. Temel olarak bu farklılıklar taze satılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlama uygulamalarına yansımaktadır. Anonim (markasız) ürünler olarak tanımlanan tarım ürünlerinde pazarlama sorunlarının aktörler üzerindeki etkisinin artış göstermekte olduğu iç pazarda ve özellikle de dış pazarların geliştirilmesi sürecinde, tutundurma stratejisi daha fazla önem kazanmaktadır.
Tarımsal ürünlerin yüzde sekseninin endüstriyel pazarlarda satılması kişisel satış ve satış arttırıcı çabaları öne çıkarırken, tüketici pazarında ise reklam uygulamalarının önemli hale geldiği görülmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda yönetsel ve fonksiyonel pazarlama yaklaşımları doğrultusunda uygulanan tutundurma stratejisi ve kullanılan araçlar farklılık göstermektedir. Buna bağlı olarak, bu çalışma kapsamında tarımsal pazarlama sorunlarının önemsendiği bir gelişimde özellikle gelişmiş pazarlarda uygulanan tutundurma stratejilerinin Türkiye uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında yerli ve yabancı literatürden istifade edilerek bir değerlendirme yapılması istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarım ürünü, pazarlama, tutundurma, piyasa

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir